Microsoft 365
Werkgeverschap
Overnamepartner

Het nieuwe werken; wij willen niet meer terug.

 

Dat we ná de coronacrisis anders zijn gaan werken dan voorheen, is een feit. Hoewel de crisis natuurlijk veel hectiek en tragedie met zich mee heeft gebracht is er ook een positieve kant aan het verhaal. Als we door de ramen van Cubics spieken zien we een heel ander beeld dan, pak hem beet, 5 jaar geleden. Maar wat is er dan veranderd? En waarom willen wij niet meer terug?

WIJ BLIJVEN HET ANDERS DOEN

De coronacrisis had een learning curve voor ieder bedrijf. Het was passen en meten, vallen en opstaan en zorgen dat je de tent draaiende kon houden terwijl alles tegenzat. Dat klinkt niet gezellig, maar dit soort situaties maakt de mens vindingrijk, efficiënt en alert. Wij zullen niet de enige zijn geweest die hebben moeten schakelen om alles op afstand voor elkaar te boksen. Toen het stof was gedaald realiseerden wij ons dat nieuwe technieken, zoals Microsoft Teams, een mooie uitkomst boden. Op een dag keken wij elkaar aan en dachten; waarom blijven we het niet anders doen?

HET NIEUWE WERKEN

We hebben allemaal ervaren dat afstanden niet onoverbrugbaar hoeven te zijn. Een beetje afstand op zijn tijd is juist wel goed. We besparen zeeën van tijd, het woon-werkverkeer neemt af waar we onze moeder aarde weer een plezier mee doen, en afspraken die normaal lastig te plannen zijn door reistijd kunnen nu snel even ingeschoten worden. Kortom; we zijn meer verbonden met elkaar dan ooit tevoren. Dat is wat wij ‘het nieuwe werken’ noemen. Verbonden zijn op afstand.

EEN WAKE-UP CALL

Als IT bedrijf hebben wij de coronaperiode als leerproces ervaren én als een wake-up call om te blijven innoveren en meebewegen met continue veranderingen. IT speelt ten slotte een grote rol in het nieuwe werken. We merken dat medewerkers behoefte hebben aan de vrijheid en flexibiliteit die de corona periode met zich mee bracht. Dat is waarom we niet alleen onszelf, maar ook andere bedrijven willen helpen om het nieuwe werken eigen te gaan maken. Dat is ten slotte onze passie!

Ard Smulders
Director Cubics
"We hebben samen met ons team besloten dat we willen leren van de corona periode, wat we hebben doorgemaakt en de ervaringen die we op hebben gedaan."
Ontdek "het nieuwe werken"