Cybersecurity
Strategie en beleid

De gevolgen van de NIS 2 wetgeving voor jouw organisatie.

 

Sinds dit jaar is de tweede versie van de Europese Network and Information Systems [NIS 2] omgezet in wetgeving. Deze richtlijn is het vervolg op de NIS 1 richtlijnen. Het doel? Uniformiteit in het Europese beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging om cyberincidenten te verkleinen voor bedrijven en instellingen van cruciale aard. Wat betekent dit nou voor jouw organisatie?

CYBERSECURITY-VOLWASSENHEID
De uitbreiding middels de NIS 2 wetgeving houdt in dat er meer organisaties onder essentiële sectoren zullen vallen dan nu het geval is. Val je nu ook onder essentiële sectoren? Dan zal er heel wat werk aan de winkel zijn. Er wordt nu namelijk van je verwacht dat de cybersecurity-volwassenheid van jouw organisatie op het sufficiënte niveau zit. De exacte hoogte van dit volwassenheidsniveau zal nog worden bepaald door de Nederlandse overheid. Dit kan bijvoorbeeld gelijk worden getrokken met de norm waaraan overheidsinstellingen momenteel moeten voldoen, maar er kunnen ook andere regels gaan gelden. 

ESSENTIËLE SECTOREN
Dat er meer noodzaak ligt op het verhogen van de cyberweerbaarheid van essentiële sectoren komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen jaren worden steeds meer organisatie slachtoffer van cybercriminaliteit, met grote schade als gevolg. De NIS 2 wetgeving is daarom in het leven geroepen om de continuïteit en integriteit van een aantal vitale sectoren te waarborgen.

Naast de originele sectoren zoals energie, drinkwater en banken, breidt de NIS 2 het lijstje flink uit met onder andere overheidsdiensten, levensmiddelen en managed service providers. Hiermee komen er zo’n zesduizend organisaties bij die moeten gaan voldoen aan de nieuwe wetgeving. Momenteel staat nog niet vast welke bedrijven er precies onder de wetgeving gaan vallen. Zo is er nog geen vaste definitie van welke managed service providers aangehouden zal worden. Naar verwachting zal de NIS eind dit jaar de definities vaststellen.

De sectoren waar het in ieder geval om gaat zijn: energie, vervoer, bankwezen, financiële marktinstellingen, gezondheid, drinkwater, afvalwater, digitale infrastructuur, overheidsdiensten, ruimtevaart, post- en koeriersdiensten, afvalbeheer, chemie, voeding, industrie, en digitale aanbieders.

Maar ook wanneer je als organisatie niet binnen de scope van de NIS 2 valt, is het verstandig om op te letten. Het feit dat je niet aangemerkt wordt als vitale sector betekent niet dat je minder risico loopt.

WAT VERANDERT ER ALLEMAAL?
De wetgeving is op te splitsen in twee onderdelen: De zorgplicht en meldplicht. De zorgplicht houdt in dat je als organisatie ervoor moet zorgen dat jouw gehele infrastructuur op orde is. Afhankelijk van de huidige infrastructuur moet er wellicht veel gebeuren om te voldoen aan de norm die uiteindelijk in de wet wordt opgenomen. Zo kan er van je geëist worden dat jouw bedrijf voldoet aan de ISO 27001 norm en wordt er verwacht dat je de faciliteiten in huis hebt om jouw netwerk te monitoren.

Dit gebeurt doorgaans in een Security Operation Center (SOC) maar om dit in te richten is veel apparatuur en, nog lastiger, personeel nodig. Voor veel organisaties zal het dan ook interessant zijn om dit uit te besteden aan een partij die een SOC als dienst aanbiedt. Op deze manier kan een organisatie voldoen aan de nieuwe zorgplicht, zonder een heel SOC op te hoeven zetten.

De meldplicht betekent dat je melding moet maken wanneer je te maken hebt met een cyberincident wat de cyberweerbaarheid zal verhogen. Het is nu namelijk enkel verplicht om melding te doen van een datalek, maar niet van bijvoorbeeld een ransomware-aanval of misbruik van een kwetsbaarheid. Doordat informatie over een cyberaanval gemeld en gedeeld wordt, kunnen bedrijven makkelijker leren van elkaar hoe ze hun beveiliging optimaal in kunnen richten.

Andere relevante wijzigingen die NIS 2 met zich meebrengt:
  1. Het onderscheid tussen exploitanten van essentiële diensten en aanbieders van digitale diensten wordt opgeheven. Dat betekent dat alle middelgrote en grote entiteiten die actief zijn in sectoren of diensten verlenen die onder de richtlijn vallen, aangemerkt worden als aanbieders van essentiële diensten;
  2. De beveiligingseisen worden verscherpt door het opleggen van een aanpak voor risicobeheersing, met een lijst van minimale basisbeveiligingselementen die toegepast moeten worden;
  3. De invoering van meer precieze bepalingen inzake de procedure voor incidentenmelding, de inhoud van de meldingen en de termijnen. Entiteiten moeten elkaar en het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) op de hoogte brengen van belangrijke cyberincidenten en -dreigingen;
  4. De Commissie stelt voor om de veiligheid van toeleveringsketens en relaties met leveranciers aan te pakken.

Om de wetgeving meer gewicht te geven zullen de nationale autoriteiten ook strenger kunnen handhaven op het naleven van deze regels. Dit neemt de vorm aan van een proactief beleid waarbij controles steekproefsgewijs worden uitgevoerd. Wanneer bedrijven hun beveiligingseisen niet op orde hebben, zal dit waarschijnlijk vaker resulteren in meer en hogere boetes. De boetes kunnen oplopen tot ten minste 10 miljoen euro of 2% van de totale wereldwijde omzet. De EU hoopt dat er door de nieuwe regels meer informatie-uitwisseling en samenwerking rondom cybercrisisbeheer op de verschillende overheidsniveaus plaats zal vinden.

GA VÓÓR 2024 AAN DE SLAG
Na het vaststellen van de wetgeving heb je 21 maanden de tijd om de maatregelen door te voeren. Dat klinkt misschien lang, maar in werkelijkheid neemt zo’n traject ontzettend veel tijd in beslag. 

Een eerste stap die je als bedrijf nu al kan zetten is het in kaart brengen van je cyberbeveiliging-volwassenheidsniveau en de mate van risicobeheersing. Heb je al een informatiebeveiligingsbeleid? Weten medewerkers wat hun rol is? Weten ze hoe ze phishing e-mails kunnen herkennen? Door er nu serieus mee aan de slag te gaan, voorkom je verrassingen wanneer de wet in werking treedt.

ZO BEREID JIJ JE VOOR:
  • Wacht niet tot 2024 met het nemen van maatregelen; de implementatie hiervan kost tijd en daarbij is de cybersecurity-dreiging op dit moment al extreem hoog!
  • Scan je netwerk regelmatig op kwetsbaarheden en verhelp zwakke plekken direct. Dit doe je bijvoorbeeld met onze Vulnerability Management.
  • Beveilig je gehele supply chain en infrastructuur, richt screeningsprocessen in voor Wat doe je als het toch misgaat? Zorg dat je hier een antwoord op hebt voor ieder mogelijk incident én dat je reactietijd zo laag mogelijk is.
  • TEST! Richt protocollen in om de effectiviteit van je cybersecurity-maatregelen continu te testen. Alleen als je zeker weet dat het werkt, heeft dit effect.

Bronnen:
Eric van Loon;
Europdecentraal.nl;
NCSC.nl

Cubics

Wij zorgen ervoor dat je aan de eisen van de NIS 2 wetgeving voldoet.

Onze Cybersecurity oplossingen