Cybersecurity

Ieder bedrijf is een business case voor een hacker.

 

*Elke 3 maanden schrijft onze Cybersecurity specialist, Jean-Paul Sablerolle, een artikel voor het WATT magazine. Dit keer gaat hij in op het thema 'kapitaal'. Veel lees plezier!*

 

ICT [Information Communication Technology] wordt net zo vanzelfsprekend ervaren als schoon water uit de kraan. Dit geldt ook voor het internet, SAP, Facebook of lnstagram en jouw ERP systeem om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat doet het toch gewoon? Maar wat als dat ineens niet het geval is? Als mens kan je maximaal 3 dagen zonder water, maar heb je wel eens nagedacht over hoe lang jouw organisatie zonder ICT kan? Of wat je moet doen om het weer allemaal up-and-running te krijgen? Vroeger deed de conciërge de ICT er wel even bij, maar dat is echt verleden tijd. Zeker met de toenemende Cyber Attacks is het bewaken van een IT-veilige bedrijfsvoering complexer dan ooit.

DE DIGITALE MOTOR VAN JOUW BEDRIJF

Tijd is geld. Dat weten we allemaal. Als ondernemer denk je dan al snel aan je productie, de facturen, de inkoop en de beste marges. Bij een cyberaanval is het element tijd, én dan specifiek de tijd die het kost om jouw primaire bedrijfsprocessen weer up-and-running te krijgen. Dit is tenslotte waar het meeste bedrijfskapitaal verloren gaat. Hoe sneller je jouw primaire bedrijfsprocessen weer op orde hebt, hoe minder er verloren gaat. ICT is dan ook een onlosmakelijk onderdeel van een bedrijf, maar wordt vaak niet zo gezien. Een willekeurige automonteur kan ook niet als vanzelfsprekend een Ferrari-motor tunen. Dit geldt ook voor het goed kunnen tunen van de digitale motor van een bedrijf.

CYBERWEERBAARHEID VAN EEN ORGANISATIE

De ICT-dienstverlener moet, in de wereld van toenemende cyberdreiging, steeds beter begrijpen hoe een specifieke wens in het totale digitale landschap past. En een ondernemer moet zich er meer van bewust zijn dat eigen werknemers één van de zwakste schakels zijn in de ketting. Het goed inrichten van de cyberweerbaarheid vergt dat je hier vooraf over nadenkt en met alle betrokken partijen om tafel gaat zitten, zodat de digitale kwetsbaarheden van de primaire bedrijfsprocessen duidelijk worden. Dat is de eerste stap naar een optimalere cyberweerbaarheid van jouw organisatie.

En daar is lef voor nodig. Lef van de ondernemer om genoeg vertrouwen te hebben in een ICT-dienstverlener om alle bedrijfsprocessen aan bloot te geven. Als de digita1e architectuur goed is ingericht, alle processen goed op elkaar zijn ingesteld en alle medewerkers weten hoe ermee om te gaan, wordt er geld bespaard en verdiend. Onvoorbereid zijn op een cyber attack is daarom niet erg verstandig. Zeker niet in deze tijden waarin een cyber attack ieder bedrijf kan overkomen. leder bedrijf is een business case voor een hacker. Jouw bedrijf dus ook.

Cubics

EERSTE HULP BIJ EEN HACK

Ben je gehackt? Onderneem direct deze stappen:

1. Schakel je apparaat [of device] volledig uit [dus niet stand-by] .

2. Ontkoppel jouw internetverbinding.

3. Neem contact op met jouw internetbeheerder voor je alles opstart.

Lees meer over het vergroten van jouw cyberweerbaarheid. Service Cybersecurity product