Cybersecurity

Wat is Ethical Hacking? En waarom is het zo belangrijk?

 

Ethical Hacking is een onmisbaar begrip geworden binnen de securitymatrix. Je kunt namelijk alles van A tot Z ingericht hebben, maar hoe weet je zeker dat jouw cybersecurity omgeving zich staande weet te houden in het geval van een cyberaanval? Dat is precies de onzekerheid die Ethical Hacking wegneemt.

WAT IS ETHICAL HACKING?
Ethical Hacking is het toepassen van hack-technieken met als doel het testen en verbeteren van de beveiliging, computersystemen en netwerken. Dit wordt ook wel Penetration Testing [Pentesting] genoemd. Pentesting wordt altijd uitgevoerd door cybersecurity experts die zich specialiseren in het uitvoeren van gecontroleerde aanvallen. Hiermee komen kwetsbaarheden aan het licht die vervolgens verholpen kunnen worden, zodat de digitale omgeving in het geval van een kwaadaardige hack optimaal cyberweerbaar is. 

HET VERSCHIL TUSSEN ETHICAL HACKERS EN CRIMINELE HACKERS
Ethical hackers, ook bekend als white-hat hackers, zijn experts die met toestemming en goede bedoelingen computersystemen en netwerken testen om beveiligingszwaktes te identificeren en te helpen versterken. Hun doel is om de beveiliging te verbeteren en te beschermen tegen mogelijke aanvallen, waardoor ze een cruciale rol spelen in de cybersecuritywereld.

Dit alles doen Ethical Hackers binnen de grenzen van de wet en ethische richtlijnen. Hoewel er geen universeel erkende ethische gedragscode is voor Ethical Hackers, volgen de meeste van hen algemene richtlijnen en principes om ervoor te zorgen dat hun activiteiten ethisch verantwoord zijn. Deze richtlijnen omvatten onder andere:

  1. Toestemming: Ethical Hackers werken uitsluitend met de expliciete toestemming van de eigenaar van het doelcomputersysteem en zullen nooit proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een systeem.
  2. Integriteit: Ethical Hackers beperken zich tot het testen van de beveiliging van het doelcomputersysteem en zullen geen schade toebrengen aan het systeem, gegevens verwijderen of vervalsen.
  3. Rapportage: Ethical Hackers rapporteren alle geïdentificeerde beveiligingslekken aan de eigenaar van het doelcomputersysteem, zodat deze passende maatregelen kan nemen om de beveiliging te verbeteren.
  4. Verantwoordelijkheid: Ethical Hackers zetten hun kennis en vaardigheden in om bij te dragen aan de versterking van de beveiliging van computersystemen en zullen hun vaardigheden nooit gebruiken voor persoonlijk gewin of om schade te veroorzaken.

Criminele hackers, daarentegen, lappen iedere vorm van een ethisch handelen aan hun laars. Zij hanteren geen regels en opereren zonder toestemming en met kwaadwillige bedoelingen. Ze proberen onrechtmatig toegang te verkrijgen tot computersystemen, gegevens te stelen, fraude te plegen en schade aan te richten. Criminele hackers overtreden de wet door hun kennis en vaardigheden in te zetten voor persoonlijk gewin of om schade toe te brengen aan organisaties.

Het verschil tussen Ethical hackers en Criminele hackers zit hem dus in hun intenties, wettigheid en het gebruik van hun vaardigheden. Ethical hackers werken met een ethisch doel en binnen de wet om beveiliging te verbeteren, terwijl Criminele hackers illegaal handelen en schade aanrichten.

HET BELANG VAN ETHICAL HACKING IN DE SECURITYMATRIX
Met de exponentiële groei van het internet en het wereldwijde gebruik van digitale technologieën, is het aantal mensen dat onrechtmatige toegang tot systemen probeert te krijgen hard toegenomen. Dat is dan ook precies de reden waarom Ethical Hacking een essentiële rol inneemt in de securitymatrix.

De kracht van Ethical Hacking zit hem namelijk in de gedeelde werkwijze van Ethical Hackers en Criminele Hackers. In wezen hanteren zij dezelfde technische kennis en vaardigheden. Dit maakt het ontzettend waardevol om deze expertise in te zetten als realistische controle op jouw netwerk. Want op deze manier kom je er écht achter of jouw digitale omgeving voldoende beschermd is.

Daarnaast draagt Ethical Hacking bij aan het behoud van het vertrouwen van gebruikers in digitale systemen. Wanneer gebruikers vertrouwen hebben in de beveiliging van een systeem, zijn ze eerder geneigd om hun gegevens en transacties via dat systeem te verwerken, wat positief is voor de efficiëntie en productiviteit van een organisatie.

Kortom, Ethical Hacking is van cruciaal belang omdat het de beveiliging van digitale systemen versterkt en het vertrouwen van gebruikers in die systemen handhaaft.

Cubics

Snap jij nu ook beter wat het belang is van Ethical Hacking? Lees meer over wat onze Pentest voor je kan betekenen.

Service Pentest